Behöver du prata med någon?

Du kanske upplever stress i vardagen eller har en känsla av otillräcklighet, utmattning, sorg, ensamhet eller en känsla av att du vill något mer i ditt liv? Du behöver kanske hjälp med avslappning?

Att gå i samtalsterapi i psykosyntes innebär att jag som terapeut utgår från dig som klient. Att möta dig utan att värdera eller döma, jag vägleder och ställer frågor.

I bruset som finns i vårt samhälle kan det vara svårt att sortera våra inre tankar och känslor. Att få uttrycka dem kan ge dig verktyg för att göra de val som du verkligen vill.

Tillsammans kan vi se och upptäcka vad som hindrar dig i livet.

doorway_lib

 

Psykosyntesen är en utvecklingsorienterad och praktisk psykologi som fokuserar på det friska i människan och ser till individens inneboende potential.

Den hjälper oss att förstå varför vi beter oss som vi gör men framförallt vägleder den oss att omsätta våra insikter till praktiskt handlande i vardagen.

Inspirerad av tänkare och vetenskapsmän från olika kulturer och religioner skapade Assagioli en metod med enkla verktyg som stöd i vår längtan efter mening och tillit till vår egen förmåga.divider

“Psykosyntes är en metod för självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”

– Assagioli

divider


Om Christina

Jag har lång erfarenhet av att arbeta som HR-konsult, chef och samtalsterapeut inom psykosyntes. Jag är också utbildad som parterapeut enligt IMAGO och familjekonstellationer.

Förutom samtalsterapi och chefscoaching håller jag kurser i medarbetarsamtal för chefer.christina

Insikten - Samtalsterapi i Växjö
Christina Johansson
0733-74 50 99
Kungsgatan 15A, Växjö