Psykosyntes är en metod för självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.

Insikten - Samtalsterapi i Växjö
Christina Johansson
0733-74 50 99
Kungsgatan 15A, Växjö