Coaching

Idag ställs det stora krav på ledarskapet och
för att klara dagens krav krävs det mogna ledare med god självkänsla.

Att känna sig själv med sina styrkor och svagheter kan vara avgörande hur en verksamhets leds och hur medarbetarnas arbetsmiljö upplevs.

Att satsa på personlighetsutveckling för chefer är en av de bästa investeringarna för en verksamhet.

Intresseanmälan

Klicka här!

Insikten - Samtalsterapi i Växjö
Christina Johansson
0733-74 50 99
Kungsgatan 15A, Växjö